Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на фабрично нова апаратура за имунохематологичен анализ както и реактиви и консумативи за нуждите на отделение «Трансфузионна хематология» при УМБАЛ „Свети Георги ” ЕАД – Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-12-05 00:00:00
№ 20131205XReR92375762

Описание:

ПубликацияДата
Договор № ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2013-06-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-77-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-16 00:00:00
Договор № ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2013-06-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-10-01 08:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-13 От дата: 2013-06-24 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-78-13 2015-07-20 10:55:00

<-- Обратно към поръчки