Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-11-11 00:00:00
№ 20131111XMsn193887321

Описание:ПубликацияДата
Прекратяване на договор № ОП-68-14 2015-01-29 14:05:00
Договор № ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2014-07-29 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-127-14 От дата: 2014-07-29 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2014-07-29 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-128-14 От дата: 2014-07-29 2015-11-19 00:00:00
Договор № ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2014-07-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-125-14 От дата: 2014-07-24 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-14 От дата: 2014-08-21 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-129-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Договор № ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-132-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-130-14 От дата: 2014-07-29 2014-07-29 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-130-14 От дата: 2014-07-29 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-130-14 От дата: 2014-07-29 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2014-07-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-126-14 От дата: 2014-07-24 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-124-14 От дата: 2014-07-16 2014-07-16 00:00:00
Договор № ОП-123-14 От дата: 2014-07-16 2014-07-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-123-14 От дата: 2014-07-16 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-123-14 От дата: 2014-07-16 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-123-14 От дата: 2014-07-16 2015-10-20 00:00:00
Договор № ОП-133-14 От дата: 2014-07-29 2014-07-29 00:00:00
Договор № ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2014-08-06 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-131-14 От дата: 2014-08-06 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2014-07-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-122-14 От дата: 2014-07-16 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2014-10-01 14:50:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-177-14 От дата: 2014-09-26 2016-05-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки