Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-10-04 00:00:00
№ 20131004PDab49570027

Описание:

ПубликацияДата
Анекс на Договор № ОП-96-14/24.04.2014 г. 2016-04-11 13:45:00
Анекс на Договор № ОП-93-14/24.04.2014 г. 2016-04-07 13:45:00
Анекс на Договор № ОП-94-14/24.04.2014 г. 2016-04-07 13:45:00
Анекс на Договор № ОП-95-14/24.04.2014 г. 2016-04-11 13:49:00
Обявления за приключване на договори за обществена поръчка 2019-07-12 13:55:00
Договор № ОП-94-14 От дата: 2014-04-24 2014-04-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-94-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-94-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-94-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-94-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-94-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-94-14 От дата: 2014-04-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-94-14 От дата: 2014-04-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-94-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-04-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-19-13 От дата: 2013-02-25 2013-02-25 00:00:00
Договор № ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-04-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2014-04-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-14 От дата: 2014-04-24 2016-04-08 00:00:00

<-- Обратно към поръчки