Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на операционно и постелъчно бельо и облекло за лежащо болни пациенти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-09-30 00:00:00
№ 20130930PSZl556221722

Описание:

ПубликацияДата
Договор № ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2014-05-26 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-14 От дата: 2014-05-26 2016-05-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки