Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-09-25 00:00:00
№ 20130925XsaF32131177

Описание:

ПубликацияДата
Договор № ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2013-05-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-59-13 От дата: 2013-05-21 2016-03-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-59-13 2016-01-04 15:30:00
Договор № ОП-58-13 От дата: 2013-05-21 2013-05-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-58-13 От дата: 2013-05-21 2014-12-18 15:13:47
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-58-13 2016-01-04 15:30:00
Договор № ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2013-05-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-56-13 От дата: 2013-05-21 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-67-13 От дата: 2013-06-03 2013-06-03 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-67-13 2016-01-04 15:30:00
Договор № ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2013-05-31 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-64-13 От дата: 2013-05-31 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2013-05-31 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-13 От дата: 2013-05-31 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2013-05-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-55-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-55-13 2016-01-04 15:35:00
Договор № ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2013-05-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-57-13 От дата: 2013-05-21 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-65-13 От дата: 2013-05-31 2013-05-31 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-65-13 2016-01-04 08:40:00

<-- Обратно към поръчки