Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-08-31 00:00:00
№ 20130831kYtf7867665

Описание:

ПубликацияДата
Договор № ОП-117-13 От дата: 2013-08-01 2013-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-117-13 От дата: 2013-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-117-13 От дата: 2013-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-117-13 От дата: 2013-08-01 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-116-13 От дата: 2013-08-01 2013-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-13 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-116-13 От дата: 2013-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-13 От дата: 2013-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-13 От дата: 2013-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-13 От дата: 2013-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-13 От дата: 2013-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-13 От дата: 2013-08-01 2015-08-20 00:00:00
Договор № ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2013-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-145-13 От дата: 2013-08-26 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2013-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-13 От дата: 2013-08-01 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2013-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-13 От дата: 2013-08-01 2016-03-11 00:00:00

<-- Обратно към поръчки