Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително – ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в позиции, съгласно Приложение № 2 – Количествени сметки”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-07-23 00:00:00
№ 20130723POsa1149532

Описание:ПубликацияДата
Връщане на гаранция 2015-04-24 15:40:00
Договор № ОП-10-14 От дата: 2014-01-15 2014-01-15 00:00:00
Договор № ОП-09-14 От дата: 2014-01-15 2014-01-15 00:00:00
Договор № ОП-08-14 От дата: 2014-01-15 2014-01-15 00:00:00
Договор № ОП-07-14 От дата: 2014-01-15 2014-01-15 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-07-14 От дата: 2014-01-15 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-07-14 От дата: 2014-01-15 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-07-14 От дата: 2014-01-15 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-07-14 От дата: 2014-01-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-07-14 От дата: 2014-01-15 2015-07-20 00:00:00
Договор № ОП-06-14 От дата: 2014-01-15 2014-01-15 00:00:00
Договор № ОП-05-14 От дата: 2014-01-15 2014-01-15 00:00:00
Договор № ОП-37-14 От дата: 2014-02-24 2014-02-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-37-14 От дата: 2014-02-24 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-37-14 От дата: 2014-02-24 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-37-14 От дата: 2014-02-24 2015-05-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-37-14 2015-10-01 11:00:00
Договор № ОП-36-14 От дата: 2014-02-24 2014-02-24 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-36-14 От дата: 2014-02-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-36-14 От дата: 2014-02-24 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-36-14 От дата: 2014-02-24 2014-12-18 15:13:47
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-36-14 2015-10-01 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Строително – ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в позиции, съгласно Приложение № 2 – Количествени сметки” 2015-10-01 11:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Строително – ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в позиции, съгласно Приложение № 2 – Количествени сметки” 2015-10-01 11:05:00

<-- Обратно към поръчки