Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

«Доставка на хранителни продукти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив»

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-03-06 00:00:00
№ 20130306tyeq3278013

Описание:

ПубликацияДата
Договор № ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2013-08-05 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-120-13 2015-12-15 15:27:00
Договор № ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2013-08-05 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-13 От дата: 2013-08-05 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-119-13 0000-00-00 00:00:00
Договор № ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2013-08-05 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-13 От дата: 2013-08-05 2016-01-08 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-118-13 2016-04-07 15:10:00

<-- Обратно към поръчки