Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-02-19 00:00:00
№ 20130219pfan4257162

Описание:

ПубликацияДата
Договор № ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-152-14 От дата: 2014-08-21 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-14 От дата: 2014-08-21 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-14 От дата: 2014-08-21 2016-04-08 00:00:00

<-- Обратно към поръчки