Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-02-18 00:00:00
№ 20130218OdpD9842162

Описание:

ПубликацияДата
възстановена гаранция за изпълнение 2015-03-31 17:55:00
гаранция за изпълнение 2015-04-15 11:10:00
Договор № ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2013-11-28 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-162-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Договор № ОП-163-13 От дата: 2013-11-28 2013-11-28 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Договор № ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2013-11-27 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2013-12-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-13 От дата: 2013-12-11 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2013-11-27 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-158-13 От дата: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-157-13 От дата: 2013-11-27 2013-11-27 00:00:00
Договор № ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2013-11-28 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-13 От дата: 2013-11-28 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-166-13 От дата: 2013-11-28 2013-11-28 00:00:00
Договор № ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2013-11-28 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2013-11-28 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-13 От дата: 2013-11-28 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-165-13 От дата: 2013-11-28 2013-11-28 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-165-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-165-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-165-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-165-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Договор № ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2013-11-27 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-13 От дата: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2014-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-04-14 От дата: 2014-01-08 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2013-11-28 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-13 От дата: 2013-11-28 2016-01-08 00:00:00

<-- Обратно към поръчки