Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

«Доставка на пейсмейкъри и електроди за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив»

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2012-12-21 00:00:00
№ 20121221IXCa31333521

Описание:

ПубликацияДата
Договор № ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2013-05-27 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-62-13 От дата: 2013-05-27 2015-10-16 00:00:00
Договор № ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2013-06-03 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-68-13 От дата: 2013-06-03 2015-10-16 00:00:00
Договор № ОП-60-13 От дата: 2013-05-27 2013-05-27 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-60-13 От дата: 2013-05-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-60-13 От дата: 2013-05-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-60-13 От дата: 2013-05-27 2015-01-19 15:15:36
Договор № ОП-61-13 От дата: 2013-05-27 2013-05-27 00:00:00

<-- Обратно към поръчки