Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2011-12-29 00:00:00
№ 20111229JkVg69698233

Описание:

ПубликацияДата
Договор № ОП-108-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-120-12 От дата: 2012-08-14 2012-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-12 От дата: 2012-08-14 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-120-12 От дата: 2012-08-14 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-120-12 От дата: 2012-08-14 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-120-12 От дата: 2012-08-14 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-120-12 От дата: 2012-08-14 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-120-12 От дата: 2012-08-14 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-120-12 От дата: 2012-08-14 2015-02-19 16:42:12
Договор № ОП-110-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-110-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Договор № ОП-118-12 От дата: 2012-08-14 2012-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-12 От дата: 2012-08-14 2015-01-19 15:15:36
Договор № ОП-105-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-106-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-119-12 От дата: 2012-08-14 2012-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-12 От дата: 2012-08-14 2015-01-19 15:15:36
Договор № ОП-109-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2012-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-121-12 От дата: 2012-08-14 2015-04-20 00:00:00
Договор № ОП-98-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-111-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-104-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-114-12 От дата: 2012-08-14 2012-08-14 00:00:00
Договор № ОП-95-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-97-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-117-12 От дата: 2012-08-14 2012-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-117-12 От дата: 2012-08-14 2014-11-17 13:54:07
Договор № ОП-101-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-101-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-101-12 От дата: 2012-08-10 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-101-12 От дата: 2012-08-10 2015-02-19 16:42:12
Договор № ОП-116-12 От дата: 2012-08-14 2012-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-12 От дата: 2012-08-14 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-116-12 От дата: 2012-08-14 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-116-12 От дата: 2012-08-14 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-116-12 От дата: 2012-08-14 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-116-12 От дата: 2012-08-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-12 От дата: 2012-08-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-12 От дата: 2012-08-14 2015-05-20 00:00:00
Договор № ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-12 От дата: 2012-08-10 2015-07-20 00:00:00
Договор № ОП-102-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Договор № ОП-96-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Договор № ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-112-12 От дата: 2012-08-10 2015-01-19 15:15:36
Договор № ОП-115-12 От дата: 2012-08-14 2012-08-14 00:00:00
Договор № ОП-99-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-12 От дата: 2012-08-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-12 От дата: 2012-08-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-12 От дата: 2012-08-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-12 От дата: 2012-08-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-12 От дата: 2012-08-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-99-12 От дата: 2012-08-10 2015-08-20 00:00:00
Договор № ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-107-12 От дата: 2012-08-10 2015-09-18 00:00:00
Договор № ОП-103-12 От дата: 2012-08-10 2012-08-10 00:00:00

<-- Обратно към поръчки