Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-03 15:55:00
№ 20200602yGoa6695692

Описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2020-06-08 11:00:00
Обявление за поръчка 2020-06-08 11:00:00
Документация за участие 2020-06-08 11:05:00
Отговор на въпрос 2020-06-18 15:20:00
Актуална техническа спецификация 2020-06-19 11:50:00
Решение за изменение 2020-06-22 11:05:00
СЪОБЩЕНИЕ 2020-07-23 11:00:00
Протокол 2 2020-09-18 07:55:00

<-- Обратно към поръчки