Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодична доставка на ваучери за храна за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-04 15:09:56
№ 20190920TrCY6076421

Описание:

Предмет на доставка са :

- Ваучери за храна по НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР;

 - Ваучери за храна по НАРЕДБА № 11 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ.ПубликацияДата
Решение и Обявление 2019-10-07 15:30:00
Документация за участие 2019-10-09 11:15:00
Решение за изменение 2019-10-21 15:10:00

<-- Обратно към поръчки