Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-08-26 16:31:17
№ 20190719wRyS5936823

Описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедурата 2019-08-29 10:40:00
Обявление за поръчка 2019-08-29 10:50:00
Документация за участие 2019-08-29 11:15:00
Решение за изменение 2019-09-13 10:30:00
Актуализирана Спецификация 2019-09-13 12:00:00

<-- Обратно към поръчки