Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-01-17 23:46:00
№ 20180107qhAN5093169

Описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация публикувана на Профила на купувача на Възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен годишен пациентопоток от 80 000 пациента и в рамките на практикуването на 52 медицински специалности, посочени подробно в решението за откриване на поръчката.


ПубликацияДата
Решение и обявление за поръчка 2018-01-22 12:16:00
Документация за участие 2018-01-22 14:37:00
Отговор на въпрос 2018-01-30 15:29:00
Отговор на въпрос 2018-02-02 15:53:00
Отговор на въпрос 2018-02-05 11:05:00
Отговор на въпрос 2018-02-12 15:36:00
Отговор на въпрос 2018-02-13 11:07:00
Протокол на Комисията 2018-06-25 16:00:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-07-30 15:30:00
Протоколи и окончателен доклад на комисията 2018-08-24 16:30:00
Решение за избор на изпълнители 2018-08-24 18:00:00
Решение №640/12.09.2018г. за избор на изпълнител и частично изменение 2018-09-12 15:06:00
Информация за сключване на договори 2018-09-19 15:11:00
Протокол на Комисията 2018-10-12 15:18:00
Окончателен доклад 2018-10-12 15:19:00
Решение за избор на изпълнител 2018-10-12 15:20:00

<-- Обратно към поръчки