Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-10-18 11:16:26
№ 20170925AMfG4921258

Описание:ПубликацияДата
Документация на поръчката 2017-10-20 10:05:00
Решение и обявление за откриване на процедурата. 2017-10-20 13:24:00
Отговор на въпрос 2017-11-09 10:00:00
Протокол 1 на оценителната комисия- 2017-12-05 12:00:00
Покана за отваряне на ценовите предложения 2018-01-11 15:56:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-02-20 18:20:00
Протоколи и окончателен доклад на комисията 2018-03-14 15:15:00
Решение за класиране 2018-03-14 15:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-29 11:50:00
Рамково споразумение РОП-95-18/08.10.2018г. 2018-10-29 14:05:00
Покана по изх. № 170/17.01.2019г. 2019-01-17 11:45:00
Решение № 75 и Протокол на комисията по покана изх. № 170/17.01.2019 г. 2019-01-29 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-02-14 08:35:00
Договор РОП-07-19 2019-02-14 08:40:00
Покана по изх. № 754/25.02.2019г. 2019-02-25 11:50:00
Протокол № 1 на комисията по покана с изх. № 754/25.02.2019г. 2019-03-19 14:45:00
Решение № 209 за класиране и Протокол на комисията по покана 754/25.02.2019 г. 2019-03-29 14:15:00
Покана по изх. № 1451/12.04.2019г. 2019-04-12 14:00:00
Покана по изх. № 1537/18.04.2019г. 2019-04-18 10:45:00
Прекратяване 2019-04-25 10:30:00
Решение № 279 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 1451/12.04.2019 г. 2019-05-07 14:20:00
Решение № 296 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 1537/18.04.2019 г. 2019-05-15 14:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-05-22 10:30:00
Договор РОП-45-19 2019-05-22 10:50:00
Покана по изх. № 1965/27.05.2019г. 2019-05-27 10:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-06-10 10:30:00
договор РОП-72-19 2019-06-10 10:35:00
Решение № 379 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 1965/27.05.2019 г. 2019-06-11 14:50:00
Покана с изх. № 2238 от 18.06.2019 г. 2019-06-18 14:45:00
Решение № 444 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 2238/18.06.2019 г. 2019-07-04 11:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-08-05 08:40:00
Договор РОП-101-19 и анекс 2019-08-05 08:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-08-05 08:55:00
Договор РОП-102-19 2019-08-05 09:00:00
Решение № 552 2019-08-27 10:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-10-07 15:40:00
Договор РОП-110-19 и анекс 2019-10-07 15:50:00
Покана по изх. № 3579/08.10.2019г. 2019-10-08 14:15:00
Покана по изх. № 3718/18.10.2019г. 2019-10-18 10:25:00

<-- Обратно към поръчки