Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28

Контрагент: Соломед ООД

Продължителност на договора: 18

Сума на договора: 828577.00 лв.

Пояснение:


50302015251205_Anex Solomed.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2014-12-18 15:13:47
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-02-19 16:42:12
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-10-16 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-161-13 От: 2013-11-28 2015-12-08 00:00:00
Актуализация към Договор №: ОП-161-13 2014-12-28 11:50:00

<-- Обратно към поръчката