Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27

Контрагент: Медекс ООД

Продължителност на договора: 18

Сума на договора: 3778765.58 лв.

Пояснение:


52402015251205_Anex Medex.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-01-19 15:15:36
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-04-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-07-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-08-20 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-10-16 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: ОП-158-13 От: 2013-11-27 2016-05-04 00:00:00
Актуализация към Договор №: ОП-158-13 2014-12-23 11:55:00

<-- Обратно към поръчката